เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

เอกสาร

เรื่อง
การต่อสาย ROIP
ผู้ชม
314
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-01-15 11:14:44
การประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2562 มุ่งสู่ยุคใหม่การแพทย์ฉุกเฉินไทย “Next Generation EMS”
ผู้ชม
505
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-08-26 11:19:02
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13/2562
ผู้ชม
436
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-05 11:10:01
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13/2562
ผู้ชม
274
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-05 11:09:07
เอกสารประกอบการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 13/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562
ผู้ชม
318
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-05 11:08:11
ระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการด้านวิชาการครั้งที่ 2 Safety 2018 The 13 World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion
ผู้ชม
326
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-06-16 11:57:23
เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบาย ปี 2560 และกรอบแนทางการใช้แบบประเมินตนเอง Scoring สำหรับการดำเนินงานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี วันที่ 14 - 15 กันยายน 2559
ผู้ชม
280
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-09-20 16:28:55
สาระการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน 2559 (EMS Forum 2016)
ผู้ชม
350
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-07-05 13:28:12
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย The Workshop on Standard and Quality in Emergency Care ระหว่างวันที่ 21- 25 ธันวาคม 2558
ผู้ชม
1
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-12-30 10:32:21
The Survey on the Current Situation of Disaster/Emergency Medicine System in the ASEAN Region
ผู้ชม
271
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-12-02 10:41:09
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 3243