เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

จันทบุรี-ตราด ร่วมขับเคลื่อนงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565  แพทย์หญิงขจีพร ธีราทรง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานการประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการขับเคลื่อนการจัดการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2565  เพื่อพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด โดยการขับเคลื่อนงานระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศระดับพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราดร่วมกับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ได้รับมอบหมายจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้ดำเนินการพัฒนาระบบ Sky doctor เป็นต้นแบบการลำเลียงผู้ป่วยด้วยอากาศยาน เขตสุขภาพที่ 6 ด้วยความร่วมมือจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดมาตั้งแต่ปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการทางการแพทย์ในการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศและการเชื่อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ให้เกิดความมั่นใจต่อการให้บริการระบบการแพทย์ฉุกเฉินของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักปฏิบัติการการฉุกเฉินการแพทย์สังกัดโรงพยาบาลทั้งภาครัฐบาลและเอกชน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพลอยจันท์

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 138