เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

รายงานการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 ศูนย์รับแจ้งแหตุและสั่งการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอรับการสนับสนุนการลำเลียงทางอากาศสำหรับผู้ป่วยเพศชายอายุ 6 เดือน Dx. Second degree burn at face with inhalation injury (total 10% burn) จากโรงพยาบาลอมก๋อย ทั้งนี้ได้ประสานงานศูนย์นเรนทร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อแจ้งขอรับการสนับสนุนอากาศยานจากหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต้นทางเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ ส่งรักษาต่อปลายทางโรงพยาบาลนครพิงค์ สนามจอดส่งผู้ป่วยปลายทางกองพลทหารราบที่ 7  ได้รับการสนับสนุนอากาศยาน หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 7 รุ่น Bell 212 ชุดปฏิบัติการบินประกอบด้วย พ.ท.ประสิทธิ์ ตอสกุล, ร.ท.เทพโยธิน  อยู่เย็น ชุดปฏิบัติการบิน Sky Doctor โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ ประกอบด้วยนายแพทย์ภวพล กีรติชีวานันท์, นส.อาภากร ประยูร, นายสุภัทร ปร๊ะย่อ

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 70