เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate
COVID-19 patient being resuscitated safely- Immersive Simulation by the ICAST team

วิธี CPR ผู้ป่วย COVID-19 
Resuscitation Council UK statement ออกวันที่ 27 มีนาคม 2020

1. คุยกับผู้ป่วยยืนยัน COVID-19 ที่รักษาในโรงพยาบาลและญาติให้ชัดเจนก่อนว่า DNR หรือไม่? ถ้า DNR ไม่ต้อง CPR แต่ถ้าไม่ DNR ให้ทำตามข้อต่อไป

2. จัดเตรียมชุด level 3 PPE สำหรับทีมกู้ชีพที่จำกัดจำนวนคนให้น้อยที่สุดอย่างครบถ้วนไว้ข้างเครื่อง defibrillator ในหอผู้ป่วยหรือหออภิบาลผู้ป่วยหนักผู้ป่วย COVID-19

3. ทีม CPR ผู้ป่วย COVID-19 ไม่ควรเกิน 4 คน ประกอบด้วย Clinical leader 1, Air leader 1, CPR team 2 ที่เหลือ gate keeper, runners, scribe ยืนอยู่นอกห้อง เวลา scribe จด log ให้ฟังเสียงเอา

4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติ เรียกไม่รู้ตัว "ไม่ต้อง check breathing โดยเด็ดขาด" ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอย่างน้อย level 2 PPE เข้าไปคลำ carotid pulse ถ้าคลำไม่ได้หรือไม่ชัดเจน "อย่าเพิ่งขึ้นปั๊มหน้าอก หรือ chest compression" ให้ call code ในโรงพยาบาลที่เป็น COVID-19 arrest code เพื่อให้ทีมกู้ชีพวิ่งไปสวม level 3 PPE โดยต้องมี buddy ช่วยใส่ PPE ให้ 1 ประกบ 1 เพื่อเพิ่ม donning speed 

5. หลังจาก call code ให้วิ่งไปเอาเครื่อง defibrillator มาไว้ข้างเตียงผู้ป่วย แกะ self-adhesive electrode pad แปะบนหน้าอกเพื่อ analyze rhythm 

6. ถ้าเป็น VT, VF ให้ทำ defibrillation ด้วยพลังงานตาม ACLS guideline แต่ต่างกันที่ หลัง shock ไม่ขึ้นทำ chest compression แต่ shock ต่อให้ครบ 3 ครั้งต่อเนื่อง ถ้ายังไม่กลับเป็น sinus rhythm หากครบ 3 ครั้งไม่กลับ ให้รอจนกระทั่งทีมใส่ level 3 PPE เข้ามา จึงเริ่มทำ chest compression

7. ถ้าเป็น nonshockable rhythm (PEA arrest, Asystole) ให้รอจนกระทั่งทีมใส่ level 3 PPE เข้ามา จึงเริ่มทำ chest compression

8. ก่อนทำ chest compression only ถ้าผู้ป่วยใส่ nasal canula ให้เปลี่ยนเป็น oxygen mask อย่ายุ่งกับ Airway เด็ดขาดจนกว่า Air leader จะมาถึง

9. หลีกเลี่ยง Bag Mask Ventilation ให้ Air leader ใส่ท่อช่วยหายใจโดยตรงทันที เวลาใส่ท่อให้หยุด chest compression เพื่อลด aerosol 

10. การให้ยาต่างๆ follow ACLS guideline ตามปกติ

ดูสื่อวีดีทัศน์ประกอบเพื่อทำความเข้าใจจัดทำโดย Imperial Simulation Team (ICAST), Imperial College London

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 5485