ระบบการเรียนออนไลน์ (E-Learning) ภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 
 
ขั้นตอนที่ 1 : กรอกเลขประจำตัว 5 หลัก เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้เข้าระบบ
เลขประจำตัวเจ้าหน้าที่   ***
หากพบปัญหาการใช้งานระบบ ติดต่อ
   
   เรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆ ติดต่อ 089-205-1669 (นลินรัตน์ เรืองจิรยศ)
   ระบบขัดข้อง ติดต่อ 081-980-1669 (ประสงค์ เตชาภรณ์พงศ์)
 


 
© copyright; 2017 สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ