[ ประชุมคณะอนุกรรมการตรจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม 602 ]       [ งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข ]