ปฏิทินกิจกรรม สพฉ.
ค้นหา (วัน/เดือน/ปี) :
ปฏิทิน เดือน กรกฎาคม ปี 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
อา.1
 
จ.2
 
อ.3
 
พ.4
 
พฤ.5
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8/2561
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 8/2561
ศ.6
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 (World Safety) 602
วันที่ 6 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 (World Safety) 602
ส.7
 
อา.8
 
จ.9
ขอเชิญร่วมประชุม Meeting of organization development (MOD) ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารเฉ ...วันที่ 9 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญร่วมประชุม Meeting of organization development (MOD) ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
อ.10
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
วันที่ 10 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
พ.11
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
พฤ.12
 
ศ.13
ประชุมเตรียมพัฒนาภาษาอังกฤษกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน World safety 2018
วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประชุมเตรียมพัฒนาภาษาอังกฤษกับพนักงานที่ปฏิบัติงาน World safety 2018
ส.14
 
อา.15
 
จ.16
 
อ.17
 
พ.18
งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมคณะอนุกรร ...
วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
งานประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี กระทรวงสาธารณสุข
ประชุมคณะอนุกรรมการตรจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 3/2561 ห้องประชุม 602
พฤ.19
ประชุมหารือ (ร่าง) สพฉ. ว่าด้วยการให้ทุนฯ
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ประชุมหารือ (ร่าง) สพฉ. ว่าด้วยการให้ทุนฯ
ศ.20
 
ส.21
 
อา.22
 
จ.23
 
อ.24
 
พ.25
ขอเชิญชาวสพฉ. อบรมถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ วันพุธที่25 ก.ค. 25661 ณ ห้อง601 9.00น.-12.00น. ร ...วันที่ 25 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญชาวสพฉ. อบรมถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือ วันพุธที่25 ก.ค. 25661 ณ ห้อง601 9.00น.-12.00น. รับจำนวนจำกัด 20 ท่าน
พฤ.26
 
ศ.27
 
ส.28
 
อา.29
 
จ.30
 
อ.31
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000031542
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000010