ปฏิทินกิจกรรม สพฉ.
ค้นหา (วัน/เดือน/ปี) :
ปฏิทิน เดือน พฤศจิกายน ปี 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
 
 
 
 
พฤ.1
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11/2561
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 11/2561
ศ.2
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ สัญจร ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ สัญจร ครั้งที่ 1/2562
ส.3
 
อา.4
 
จ.5
 
อ.6
 
พ.7
 
พฤ.8
 
ศ.9
 
ส.10
 
อา.11
 
จ.12
 
อ.13
 
พ.14
ประชุมคณะกรรมการ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะกรรมการ
พฤ.15
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ISO รอบแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่า ...
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
พบอาจารย์ที่ปรึกษา ISO รอบแรก ณ ห้องประชุมชั้น 3
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๑
ศ.16
 
ส.17
 
อา.18
 
จ.19
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ...วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินและสารสนเทศ ครั้งที่ 2/2562
อ.20
 
พ.21
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบละประเมินผล ครั้งที่ 6-2561
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบละประเมินผล ครั้งที่ 6-2561
พฤ.22
 
ศ.23
ประชุมหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แบบประเมินตนเองการตรวจปร ...วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ประชุมหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง) แบบประเมินตนเองการตรวจประเมินและการรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TEMSA) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ห้องประชุม WINNER ๗ โรงแรมเดอะคอนวีเนี่ยน จังหวัดขอนแก่น
ประชุมรับฟังความคิดเห็น TEMSA ณ ขอนแก่น
ส.24
 
อา.25
 
จ.26
 
อ.27
 
พ.28
 
พฤ.29
 
ศ.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000031995
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004