ปฏิทินกิจกรรม สพฉ.
ค้นหา (วัน/เดือน/ปี) :
ปฏิทิน เดือน เมษายน ปี 2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
 
จ.1
 
อ.2
 
พ.3
 
พฤ.4
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดหารายได้ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 4 เมษายน 2562
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบจัดหารายได้ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562
ศ.5
ประชุมกรอบการพัฒนา IDP
สอบสัมภาษณ์บุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักรับรองและกำกับม ...
วันที่ 5 เมษายน 2562
ประชุมกรอบการพัฒนา IDP
สอบสัมภาษณ์บุคคลตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักรับรองและกำกับมาตรฐานและผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
ส.6
 
อา.7
 
จ.8
 
อ.9
 
พ.10
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสัมภาษณ์ระบบงาน โครงสร้างองค์กร
วันที่ 10 เมษายน 2562
นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสัมภาษณ์ระบบงาน โครงสร้างองค์กร
พฤ.11
 
ศ.12
 
ส.13
 
อา.14
 
จ.15
 
อ.16
 
พ.17
ศึกษาดูงานระบบสิทธิรักษาค่าพยาบาลของ สปสช.
ประชุมหารืองาน (การขอรับเงินตามสิท ...
วันที่ 17 เมษายน 2562
ศึกษาดูงานระบบสิทธิรักษาค่าพยาบาลของ สปสช.
ประชุมหารืองาน (การขอรับเงินตามสิทธิ นางสาวกุลปาลีย์ โสเพ็ง)
พฤ.18
สถาบันการบินพลเรือนศึกษาดูงานด้านการประเมินผล
วันที่ 18 เมษายน 2562
สถาบันการบินพลเรือนศึกษาดูงานด้านการประเมินผล
ศ.19
ประชุมหารือข้อกฎหมาย
ประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายผู้เช่ยวชาญพิเศษและผู้เชี ...
วันที่ 19 เมษายน 2562
ประชุมหารือข้อกฎหมาย
ประชุมติดตามงานที่ได้รับมอบหมายผู้เช่ยวชาญพิเศษและผู้เชี่ยวชาญ
ส.20
 
อา.21
 
จ.22
 
อ.23
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
วันที่ 23 เมษายน 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
พ.24
 
พฤ.25
 
ศ.26
 
ส.27
 
อา.28
 
จ.29
 
อ.30
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000032511
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000009