ปฏิทินกิจกรรม สพฉ.
ค้นหา (วัน/เดือน/ปี) :
ปฏิทิน เดือน กันยายน ปี 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
 
 
 
 
 
 
ส.1
 
อา.2
 
จ.3
 
อ.4
 
พ.5
ขอเชิญร่วม อบรมอินโฟกราฟฟิก 5กันยายน เวลา9.00น-12.00น. ห้องประชุม 602 12กันยายน เวลา9.00 ...วันที่ 5 กันยายน 2561
ขอเชิญร่วม อบรมอินโฟกราฟฟิก 5กันยายน เวลา9.00น-12.00น. ห้องประชุม 602 12กันยายน เวลา9.00น-12.00น. ห้องประชุม 102 รับจำนวนจำกัด
พฤ.6
 
ศ.7
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสนับสนุนบริการ ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมกา ...
วันที่ 7 กันยายน 2561
ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสนับสนุนบริการ ประจำปี ๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ World Safety ครั้งที่ 8/2561 เช้า 601
ส.8
ประชุมหารือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2562
วันที่ 8 กันยายน 2561
ประชุมหารือตัวชี้วัดผลการดำเนินงานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2562
อา.9
 
จ.10
 
อ.11
 
พ.12
นำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรม KM ระบบ ISO 9001:2015 ณ ห้องประช ...
วันที่ 12 กันยายน 2561
นำเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
อบรม KM ระบบ ISO 9001:2015 ณ ห้องประชุม 602 (กรุณาตอบรับการเข้าร่วมฯ)
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
พฤ.13
 
ศ.14
 
ส.15
 
อา.16
 
จ.17
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนและกำหนดโทษปรับทางปกครองฯ (คุณศุภชัย เจริญทรัพย์ และ นส.ศกุนตลา เน ...วันที่ 17 กันยายน 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนและกำหนดโทษปรับทางปกครองฯ (คุณศุภชัย เจริญทรัพย์ และ นส.ศกุนตลา เนื่องทวี)
ประชุมคณะอนุกรรมการสอบสวนและกำหนดโทษปรับทางปกครองตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 ครั้งที่ 2/2561
อ.18
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
วันที่ 18 กันยายน 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑
พ.19
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5-2561
วันที่ 19 กันยายน 2561
ประชุมกลุ่มตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 5-2561
พฤ.20
 
ศ.21
 
ส.22
 
อา.23
 
จ.24
 
อ.25
 
พ.26
 
พฤ.27
เรียนเชิญประชุม Thai Emergency Department Triage Scale : TEDTS ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดชล ...วันที่ 27 กันยายน 2561
เรียนเชิญประชุม Thai Emergency Department Triage Scale : TEDTS ณ โรงแรมเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี
ศ.28
ขอเชิญอบรมการจัดการความเสี่ยง (ISO) (นโยบายเลขาธิการฯให้เข้าร่วมอบรมทุกคนค่ะ) ณ ห้องประชุม ...วันที่ 28 กันยายน 2561
ขอเชิญอบรมการจัดการความเสี่ยง (ISO) (นโยบายเลขาธิการฯให้เข้าร่วมอบรมทุกคนค่ะ) ณ ห้องประชุม 412 ตึกกองวิศวกรรมการแพทย์
ส.29
 
อา.30
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000031764
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000008