ปฏิทินกิจกรรม สพฉ.
ค้นหา (วัน/เดือน/ปี) :
ปฏิทิน เดือน มกราคม ปี 2562
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
 
 
อ.1
 
พ.2
 
พฤ.3
 
ศ.4
 
ส.5
 
อา.6
 
จ.7
 
อ.8
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
วันที่ 8 มกราคม 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
พ.9
 
พฤ.10
 
ศ.11
 
ส.12
 
อา.13
 
จ.14
 
อ.15
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ...วันที่ 15 มกราคม 2562
ประชุมจัดทำแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว ปี 2563-2565
พ.16
 
พฤ.17
 
ศ.18
 
ส.19
 
อา.20
 
จ.21
 
อ.22
ประชุมหารือเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอ ...
วันที่ 22 มกราคม 2562
ประชุมหารือเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อเสนอรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมที่จะได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ
พ.23
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 23 มกราคม 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 1/2562
พฤ.24
 
ศ.25
ประชุมคณะทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2562
วันที่ 25 มกราคม 2562
ประชุมคณะทำงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ 1/2562
ส.26
 
อา.27
 
จ.28
 
อ.29
 
พ.30
 
พฤ.31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000032180
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000003