ปฏิทินกิจกรรม สพฉ.
ค้นหา (วัน/เดือน/ปี) :
ปฏิทิน เดือน พฤษภาคม ปี 2561
อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์
 
 
อ.1
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน คณะทำงานกลั่นกรองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
วันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน คณะทำงานกลั่นกรองการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารฯ
พ.2
Countered: ประชุมคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ครั้งที่ 4/25 ...วันที่ 2 พฤษภาคม 2561
Countered: ประชุมคณะทำงานพัฒนาปรับปรุงระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการบริหารการเงิน ครั้งที่ 4/2561
พฤ.3
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมควา ...วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการการจัดประชุมระดับโลกว่าด้วยการป้องกันการบาดเจ็บและการส่งเสริมความปลอดภัย ครั้งที่ 3/2561
ศ.4
 
ส.5
 
อา.6
 
จ.7
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 6/2561
วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 6/2561
อ.8
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
พ.9
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
วันที่ 9 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
พฤ.10
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาจัดทำเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการอำนวยการระ ...วันที่ 10 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนและติดตามการดำเนินงานการพัฒนาจัดทำเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่/เขต ณ โรงพยาบาลชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ศ.11
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่ครั้งที่ 3
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่ครั้งที่ 3
ส.12
 
อา.13
 
จ.14
ประชุมร่างอนุบัญญัติลูก
วันที่ 14 พฤษภาคม 2561
ประชุมร่างอนุบัญญัติลูก
อ.15
ประชุมการนำเสนอของพื้นที่ในการใช้แบบประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเ ...วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
ประชุมการนำเสนอของพื้นที่ในการใช้แบบประเมินและรับรองคุณภาพระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย (TEMSA) ในวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ห้องประชุมชั้น ๙
พ.16
 
พฤ.17
 
ศ.18
ประชุมอนุบัญญัติลูก (อ.เรืองรัตน์)
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
ประชุมอนุบัญญัติลูก (อ.เรืองรัตน์)
ส.19
 
อา.20
ขอเชิญประชุมจัดทำร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการ ...วันที่ 20 พฤษภาคม 2561
ขอเชิญประชุมจัดทำร่างอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๖๑ จำนวน ๑๓ เรื่อง
จ.21
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ 7/2561
วันที่ 21 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ 7/2561
อ.22
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ประชุมคณะ ...
วันที่ 22 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่ครั้งที่ 3
พ.23
แนวทางความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรในระบบ EMS กับมาตรฐานรถฉุกเฉิน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
แนวทางความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉินและบุคลากรในระบบ EMS กับมาตรฐานรถฉุกเฉิน
พฤ.24
 
ศ.25
ประชุม อศป 15เครื่อง
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561
ประชุม อศป 15เครื่อง
ส.26
 
อา.27
 
จ.28
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ 8/2561
ประชุมผู้ประสานงา ...
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและรับเรื่องร้องเรียนฯ ครั้งที่ 8/2561
ประชุมผู้ประสานงานการบรรยายหลัก ครั้งที่ 3/2561 (Plenary Session) - World Safety 2018
อ.29
 
พ.30
 
พฤ.31
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561
ประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000031357
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000005