ประเด็นข่าวด่วน
 วันที่-เวลา
View : 13 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดชลบุรี
วันที่ประกาศ
29 มี.ค. 2562 8:13:23
วันที่แก้ไข
29 มี.ค. 2562 8:13:27
View : 21 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ประกาศ
25 มี.ค. 2562 1:48:40
วันที่แก้ไข
25 มี.ค. 2562 1:48:44
View : 19 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพัทลุง
วันที่ประกาศ
25 มี.ค. 2562 0:13:19
วันที่แก้ไข
25 มี.ค. 2562 0:13:22
View : 20 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ประกาศ
24 มี.ค. 2562 23:47:31
วันที่แก้ไข
24 มี.ค. 2562 23:47:38
View : 16 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ประกาศ
23 มี.ค. 2562 8:26:04
วันที่แก้ไข
23 มี.ค. 2562 8:32:20
View : 15 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดปราจีนบุรี
วันที่ประกาศ
18 มี.ค. 2562 8:09:01
วันที่แก้ไข
18 มี.ค. 2562 8:09:06
วันที่ประกาศ
10 มี.ค. 2562 23:42:12
วันที่แก้ไข
10 มี.ค. 2562 23:42:15
View : 18 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพัทลุง
วันที่ประกาศ
10 มี.ค. 2562 10:52:07
วันที่แก้ไข
10 มี.ค. 2562 10:52:11
View : 18 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพัทลุง
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2562 23:08:35
วันที่แก้ไข
8 มี.ค. 2562 23:08:39
View : 17 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ
8 มี.ค. 2562 23:03:26
วันที่แก้ไข
8 มี.ค. 2562 23:05:53
12345678910...
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000049920
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000009