ประเด็นข่าวด่วน
 วันที่-เวลา
วันที่ประกาศ
20 ม.ค. 2562 13:45:21
วันที่แก้ไข
20 ม.ค. 2562 13:45:46
View : 3 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 5:09:02
วันที่แก้ไข
15 ม.ค. 2562 5:09:06
View : 7 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดระยอง
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 5:07:02
วันที่แก้ไข
15 ม.ค. 2562 5:07:11
View : 6 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเพชรบูรณ์
วันที่ประกาศ
14 ม.ค. 2562 8:06:50
วันที่แก้ไข
14 ม.ค. 2562 8:06:55
View : 10 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพัทลุง
วันที่ประกาศ
12 ม.ค. 2562 17:56:56
วันที่แก้ไข
12 ม.ค. 2562 17:57:06
View : 45 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ
9 ม.ค. 2562 20:51:43
วันที่แก้ไข
9 ม.ค. 2562 20:51:48
View : 7 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดชลบุรี
วันที่ประกาศ
9 ม.ค. 2562 14:44:41
วันที่แก้ไข
9 ม.ค. 2562 14:44:44
วันที่ประกาศ
6 ม.ค. 2562 7:36:43
วันที่แก้ไข
6 ม.ค. 2562 7:37:00
View : 12 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดชลบุรี
วันที่ประกาศ
5 ม.ค. 2562 12:09:40
วันที่แก้ไข
5 ม.ค. 2562 12:09:43
View : 9 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดฉะเชิงเทรา
วันที่ประกาศ
3 ม.ค. 2562 8:26:32
วันที่แก้ไข
3 ม.ค. 2562 8:26:41
12345678910...
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000049372
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004