ประเด็นข่าวด่วน
 วันที่-เวลา
View : 0 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดพะเยา
วันที่ประกาศ
18 ก.ค. 2561 7:55:20
วันที่แก้ไข
18 ก.ค. 2561 7:55:26
View : 1 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศ
17 ก.ค. 2561 18:07:35
วันที่แก้ไข
17 ก.ค. 2561 18:07:39
View : 4 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ
14 ก.ค. 2561 16:53:07
วันที่แก้ไข
14 ก.ค. 2561 16:53:11
View : 2 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 14:01:39
วันที่แก้ไข
12 ก.ค. 2561 14:01:42
View : 2 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครนายก
วันที่ประกาศ
12 ก.ค. 2561 13:53:11
วันที่แก้ไข
12 ก.ค. 2561 13:53:16
View : 5 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2561 1:19:51
วันที่แก้ไข
8 ก.ค. 2561 1:19:54
View : 3 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดเชียงราย
วันที่ประกาศ
8 ก.ค. 2561 0:57:33
วันที่แก้ไข
8 ก.ค. 2561 0:57:37
View : 9 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ
วันที่ประกาศ
7 ก.ค. 2561 2:16:28
วันที่แก้ไข
7 ก.ค. 2561 10:03:06
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2561 12:50:10
วันที่แก้ไข
4 ก.ค. 2561 12:50:15
View : 6 แหล่งข่าว : ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดลำปาง
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2561 12:43:12
วันที่แก้ไข
4 ก.ค. 2561 12:43:19
12345678910...
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000048224
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000014