ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
สพฉ.ร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี2561 (Sarex 2018) ครั้งที่ 38

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2561 (Sarex 2018) ครั้งที่ 38 ในวันที่ 21-24 สิงหาคม 2561 

  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความพร้อมในการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยเป็นประจำทุกปี เพื่อซักซ้อมการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสร้างความเชื่อมั่นว่าเมื่อประสบภัยในประเทศไทย จะมีหน่วยงานของรัฐสามารถช่วยเหลือได้ทันที

  

    

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000082
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001