ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
Thailand Emergency Medicine Award ครั้งที่ 5 (TEM Award 2018)

 

 

15 กันยายน 2561
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย จัดการประกวดความรู้ความสามารถด้านเวชศาสตร์ฉุกเฉิน Thailand Emergency Medicine Award ครั้งที่ 5 (TEM Award 2018)

ซึ่งครั้งนี้จัดที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินพร้อมทีมห้องฉุกเฉินจากโรงพยาบาลเข้าร่วมทั้งสิ้นจำนวน 18 ทีม

 

ทั้งนี้แพทย์สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินและบุคคลากรที่ปฏิบัติงานในแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาล ถือเป็นแผนกที่ต้องมีทักษะและความสามารถในด้านการแพทย์หลากหลายสาขา ที่อาจพบเจอได้ในผู้ป่วยที่มารักษาในห้องฉุกเฉิน เข่น ผู้บาดเจ็บอุบัติเหตุ ผู้ป่วยเด็ก ทารกคลอดก่อนกำหนด ผู้ป่วยจากสารพิษ ผู้ป่วยโรคหัวใจ อุบัติภัยหมู่ สูตินรีเวช

เป็นต้น

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะช่วยพัฒนาทักษะให้กับ

แพทย์และ

พยาบาลในแผนกฉุกเฉินต่อไป

 

  

 

สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000086
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001