คลังความรู้ บทความเด่น
การจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 7 ประเด็น
   การจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 7 ประเด็น       ประกอบด้วย
   1. การแพทย์ฉุกเฉิน การฟื้นคืนชีพ CPR และ AED 
   2. ความปลอดภัยทางถนน
   3. การป้องกันการจมน้ำ
   4. การป้องกันดูแลด้านสุขภาพจิต
   5. การป้องกันด้านภัยพิบัติ-อััีภัย
   6. การป้องกันดูแลด้านโรคหลอดเลือดสมอง
   7. การป้องกันดูแลด้านโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
 
 
                 >>>ดาวน์โหลดทีนี่<<<
 
 
 
แหล่งข่าว : กลุ่มสื่อสารองค์การ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000164
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001