สื่อประชาสัมพันธ์การแพทย์ฉุกเฉิน
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "การทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ในวันที่ 7 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน นนทบุรี  

 

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม Info graphic 


เปิดรับสมัครอบรม "การทำ Info graphic เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

Infographic คือ อะไร

        คือภาพหรือกราฟิกซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูล เช่น  ความรู้  สถิต ตัวเลข เป็นต้น เรียกได้ว่าเป็นการย่นย่อข้อมูลเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายเพียงแค่กวาดตามอง เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ องค์กร ในยุค IT (Thailand 4.0) ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนมหาศาลภายในเวลาจำกัด (**เหตุผลเพราะผู้คนชอบและจดจำภาพสวยๆมากกว่าการอ่าน) และปัจจุบันเป็นที่นิยมและนำมาใช้ในการพัฒนางานอย่างมาก     

 

สิ่งที่ได้เรียนรู้
1. กระบวนการคิดและถ่ายทอดเรื่องราวผ่าน Info graphic
2. เพิ่มการทำ Presentation ให้เข้าใจง่ายด้วย Info graphic
3. การสื่อสารข้อมูลอย่างได้ใจความและมีประสิทธิภาพ

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

      !! รับจำนวนจำกัด เพียง 40 ท่าน

 

สมัครได้ที่  >>>  https://goo.gl/forms/HZOZmcIawbTFrKDO2   

หรือ scan QR code  

  

*** ผู้เข้าร่วมประชุมโปรดเตรียมคอมพิวเตอร์ Note book สำหรับใช้ในกิจกรรม work shop

 

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม

     “ Info graphic  เพื่อการจัดการความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน” ภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม  2561 หรือได้ผู้เข้าอบรมเต็มจำนวนแล้ว

 

คุณสมบัติ 

1. ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้ปฏิบัติงานภายในสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

 

วัน-เวลา

* 7 มิถุนายน  2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงแรม ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน ( กรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง วัน-เวลา สถานที่ ในการจัดอบรมทางผู้จัดจะประสานท่านต่อไป)

 

***หมายเหต : ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าอบรม  หน่วยงานผู้จัดสนับสนุนค่าอาหารว่างและอาหารกลางวัน (**ผู้เข้าร่วมอบรมจ่ายค่าพาหนะเดินทางเอง )

 

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.niems.go.th

 Tel. 081-814-1669 พริ้ง (ชนนิกานต์) 

 ID Line : pinkems

 E-mail Chonnikant.s@niems.go.th

 สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

 

 
แหล่งข่าว : สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000140
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000001