เอกสารประกอบการประชุม
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ไฟล์นำเสนอในการประชุมวิชาการ World safty 2018 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเบค บางนา 

เอกสารวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

Download : 23
Download
วันที่ประกาศ
21 มี.ค. 2562 10:54:37
วันที่แก้ไข
21 มี.ค. 2562 11:08:10

ไฟล์นำเสนอในการประชุมวิชาการ World safty 2018 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเบค บางนา 

เอกสารวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

Download : 9
Download
วันที่ประกาศ
21 มี.ค. 2562 10:42:20
วันที่แก้ไข
21 มี.ค. 2562 10:53:36

ไฟล์นำเสนอในการประชุมวิชาการ World safty 2018 วันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมไบเบค บางนา 

เอกสารวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

Download : 11
Download
วันที่ประกาศ
15 มี.ค. 2562 9:28:03
วันที่แก้ไข
21 มี.ค. 2562 10:41:55

คู่มือการสร้างรายงานด้วยตนเอง (Cube)

Download : 21
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 ธ.ค. 2561 14:30:52
วันที่แก้ไข
14 ธ.ค. 2561 14:31:31
คู่มือการใช้งานระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)
Download : 103
Preview
Download
วันที่ประกาศ
6 พ.ย. 2560 13:24:36
วันที่แก้ไข
6 พ.ย. 2560 13:25:25
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับประชาคม สพฉ.และหารือแนวทางความร่วมมือกับ อพท.
Download : 60
Preview
Download
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2560 9:02:27
วันที่แก้ไข
18 พ.ย. 2560 16:31:53
การอบรมพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานทางวินัย และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 ณ โรงแรม ไมด้า โฮเทล งามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี
Download : 56 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 ส.ค. 2560 10:46:38
วันที่แก้ไข
29 ส.ค. 2560 10:49:36

การใช้ประโยชน์จากระบบคลังข้อมูลการแพทย์ฉุกเฉิน (Data Warehouse)

Download : 71 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 ส.ค. 2560 13:49:42
วันที่แก้ไข
22 ส.ค. 2560 13:50:21
เทคนิคการใช้งานระบบปรับปรุงปฏิบัติการและระบบตั้งเบิกปฏิบัติการ ITEMS (โฉมใหม่)
Download : 80 สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 ส.ค. 2560 13:48:14
วันที่แก้ไข
24 ส.ค. 2560 9:02:17

เอกสารและระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการครั้งที่ “Safety 2018 – The 13th World Conference on Injury Prevention and Safety Promotion” 

Download : 145 สำนัก : สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
Preview
Download
วันที่ประกาศ
16 มิ.ย. 2560 11:58:42
วันที่แก้ไข
16 มิ.ย. 2560 11:59:00
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001429
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000014