สรุปผลการใช้งานงบประมาณ
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

Download : 167
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561 10:39:53
วันที่แก้ไข
14 ส.ค. 2561 9:40:19

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ไตรมาส 2  ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

Download : 39
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561 10:37:55
วันที่แก้ไข
14 ส.ค. 2561 9:39:58

สรุปผลการจ่ายเงินงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ไตรมาส 1  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Download : 36
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ก.ค. 2561 10:36:05
วันที่แก้ไข
14 ส.ค. 2561 9:39:28
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000633
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000002