ยุทธศาสตร์
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานและการเงินปี 2561 ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลลัพธ์การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย  

Download : 28
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 14:14:29
วันที่แก้ไข
15 ม.ค. 2562 14:14:43

การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ strategic mapจากแผนหลักแปลงสู่การปฏิบัติการของสพฉ.

Download : 30
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 ม.ค. 2562 14:08:23
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000573
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000022