รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ไตรมาส 2

Download : 8
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:53:08
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:54:38

สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายเงินกองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ไตรมาส 1

Download : 8
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:51:00
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:51:33

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ณ วันที่ 22 มีนาคม 2562

Download : 8
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:48:43
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:49:06

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ รายสำนัก/กลุ่ม ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

Download : 9
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:46:01
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:46:36

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ภาพรวมเงินกองทุนฯ ณ วันที่ 19 เมษายน 2562

Download : 8
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 10:40:58
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 10:42:52
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000045
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004