EMS System
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

โครงการพัฒนาข้อเสนอ UCEP ด้านการเงินการคลัง

Download : 161
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2561 12:00:03
วันที่แก้ไข
21 ธ.ค. 2561 9:22:16

โครงการสังเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง 5 จังหวัด

Download : 57
Preview
Download
วันที่ประกาศ
15 พ.ย. 2561 11:58:29
วันที่แก้ไข
21 ธ.ค. 2561 9:23:29

การพัฒนารูปแบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในชุมชน กรณีศึกษา ต.ห้วยงู อ.เมือง จ.ชัยนาท

 

Infographic ชัยนาท Model

Download : 59
Preview
Download
วันที่ประกาศ
2 พ.ย. 2561 14:33:17
วันที่แก้ไข
2 พ.ย. 2561 14:39:05

การพัฒนารูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก จังหวัดแพร่

 

Infographic แพร่ Model

Download : 38
Preview
Download
วันที่ประกาศ
29 ต.ค. 2561 16:33:20
วันที่แก้ไข
29 ต.ค. 2561 16:37:06
การพัฒนารูปแบบการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง STROKE และ STEMI อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
 
Download : 66
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 ต.ค. 2561 15:21:34
วันที่แก้ไข
26 ต.ค. 2561 15:32:20

รูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว จังหวัดขอนแก่น

 

Infographic ขอนแก่น Model

Download : 51
Preview
Download
วันที่ประกาศ
24 ต.ค. 2561 14:35:04
วันที่แก้ไข
26 ต.ค. 2561 9:09:07

การพัฒนารูปแบบชุมชนจัดการตนเองในการเข้าถึงระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุที่มีอาการ STROKE STEMI และพลัดตกหกล้ม อ.ทุ่งส่ง จ.นครศรีธรรมราช

 

Infographic นครศรีธรรมราช Model

 

Download : 91
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 ต.ค. 2561 14:29:27
วันที่แก้ไข
2 พ.ย. 2561 14:41:15

การศึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุในประเทศไทย

infographic_EMS_Elderly

Download : 90
Preview
Download
วันที่ประกาศ
20 มี.ค. 2561 10:15:20
วันที่แก้ไข
28 มี.ค. 2561 10:53:47
Preview
Download
วันที่ประกาศ
16 มี.ค. 2561 21:15:41
วันที่แก้ไข
28 มี.ค. 2561 10:54:33

การประเมินภาระงบประมาณด้านสาธารณสุขในสภาวะภัยธรรมชาติ ของประเทศไทย (Evaluation of Health Budget Burden due to Natural Disaster in Thailand)

(ดาวน์โหลด EMS Brief ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 ที่ สาระน่ารู้การแพทย์ฉุกเฉิน)

Download : 164
Preview
Download
วันที่ประกาศ
4 ก.ค. 2559 18:40:49
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 12:58:31
123
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001440
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000017