EMS Brief
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

EMS BRIEF ฉบับที่ 23 : สังเคราะห์ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่นำร่อง 5จังหวัด 

Download : 17
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2562 15:09:22
วันที่แก้ไข
26 มี.ค. 2562 15:09:44

EMS BRIEF ฉบับที่ 22 : ห้วยงูโมเดล : ท้องถิ่น ชุมชน และส่วนงานจังหวัดกับการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินรองรับสังคมผู้สูงอายุ

Download : 24
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2562 15:06:41
วันที่แก้ไข
26 มี.ค. 2562 15:07:30

EMS BRIEF ฉบับที่ 21 : ชุมชนเขาปรีดีโมเดล: ชุมชนจัดการตนเองด้านการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง stroke, STEMI และพลัดตกหกล้ม 

 

Download : 21
Preview
Download
วันที่ประกาศ
26 มี.ค. 2562 15:02:20
วันที่แก้ไข
26 มี.ค. 2562 15:04:53

EMS Brief ฉบับที่ 20 รูปแบบการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง Stroke และ STEMI อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

Download : 51
Preview
Download
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2561 14:39:33
วันที่แก้ไข
7 ม.ค. 2562 9:25:42

EMS Brief ฉบับที่ 19 รูปแบบการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุภายใต้กองทุนระบบการดูแลระยะยาว จังหวัดขอนแก่น

Download : 38
Preview
Download
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2561 14:36:58
วันที่แก้ไข
1 ม.ค. 2562 16:48:01

EMS Brief ฉบับที่ 18 รูปแบบการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินในผู้สูงอายุกระดูกสะโพกหัก จังหวัดแพร่

 

Download : 36
Preview
Download
วันที่ประกาศ
13 ธ.ค. 2561 13:36:45
วันที่แก้ไข
7 ม.ค. 2562 11:22:29

EMS Brief ฉบับที่ 17 การพัฒนารูปแบบการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉินบนพื้นที่นำร่องอำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

Download : 69
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2561 12:21:38
วันที่แก้ไข
5 ก.ค. 2561 11:42:11

EMS Brief ฉบับที่ 16 ปรับ – เปลี่ยน – เพิ่ม เพื่อการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางน้ำในพื้นที่ทางทะเลดียิ่งขึ้น

Download : 65
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2561 12:19:44
วันที่แก้ไข
5 ก.ค. 2561 11:43:00

EMS Brief ฉบับที่ 15 เอื้องผึ้งโมเดล : ต้นแบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินผู้สูงอายุในพื้นที่กึ่งเมือง กึ่งชนบท

Download : 62
Preview
Download
วันที่ประกาศ
22 มี.ค. 2561 12:16:14
วันที่แก้ไข
5 ก.ค. 2561 11:43:56

ฉบับที่ 14 ระดับสารแลคเตทในเลือด: อีกหนึ่งทางเลือกตัวบ่งชี้การรอดชีวติของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง

Download : 40
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:08:42
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:08:45
123
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000907
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000012