EMS Brief
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

ฉบับที่ 14 ระดับสารแลคเตทในเลือด: อีกหนึ่งทางเลือกตัวบ่งชี้การรอดชีวติของผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง

Download : 10
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:08:42
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:08:45

ฉบับที 13 เพิ่มคุณภาพบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ด้วยการพัฒนา อฉช. รปภ.

Download : 8
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:07:38
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:08:03

ฉบับที่ 12 อะไรที่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ไม่นึกถึง 1669

Download : 10
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:06:50
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:07:12

ฉบับที 11 เหตุผล ความรู้ ทัศนคติ ที่ไม่เรียก 1669 

Download : 12
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:03:47
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:06:24

ฉบับที 10 KCT นวัตกรรมเครื่องมือคัดแยกผู้ป่วยที่เป็นเด็ก วินิจฉัยได้ดี

Download : 9
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:03:10
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:03:20

ฉบับที บาดเจ็บที่สมองเรียก 1669 มีโอกาสรอดชีวิตสูงกว่า

Download : 9
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:02:48
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:24:46

 ฉบับที 8 การเพิ่มคุณภาพการให้รหัสความรุนแรง  สำหรับการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์ที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

Download : 7
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:02:07
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:02:24

ฉบับที การคัดแยกผู้ป่วยที่แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพิ่มคุณภาพบริการ

Download : 24
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:01:40
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:31:23

ฉบับที 6  รพ. "ต้องสำรวจงบประมาณด้านสาธารณสุขไว้เท่าใดก่อนที่อุทกภัย ดินโคลนถล่ม และแผ่นดินไหวจะมา"

Download : 3
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:01:18
วันที่แก้ไข
14 พ.ย. 2560 9:26:40

ฉบับที ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินกับความเสี่ยงและการป้องกันการติดเชื้อจากเลือดและสารคัดหลั่ง

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
14 พ.ย. 2560 9:00:55
12
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000000
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000007