การจัดการสอบสวน
 ดาวน์โหลดวันที่-เวลา

รายงานการรับเรื่องร้องเรียนขอกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2562

Download : 6
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 11:26:27
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 11:26:43

ระเบียบคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย วินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2562

Download : 9
Preview
Download
วันที่ประกาศ
27 มิ.ย. 2562 11:23:41
วันที่แก้ไข
27 มิ.ย. 2562 11:24:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000054
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004