ผู้เชี่ยวชาญ
ผู้เชี่ยวชาญ

 

 

 

นายสุชาติ  ได้รูป
( ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ )
เบอร์ภายในสำนักงาน : 
02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 089-987-1669
e-mail : suchart.d@niems.go.th

 

 

 

นางสาวสุดารัตน์  นิราพาธ
( ผู้เชี่ยวชาญ )
เบอร์ภายในสำนักงาน : 
02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 089-019-1669
e-mail :sudarat.n@niems.go.th
   

 

นายอรรถพล  ถาน้อย
( ผู้เชี่ยวชาญ )
       เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 085-686-1669
e-mail :atthapon.t@niems.go.th

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000041868
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004