ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
 

 

   

 

ว่าที่ร้อยตรีฉลอง  ทองแผ่
( ที่ปรึกษาเลขาธิการ)
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600   
เบอร์โทรศัพท์ : 081-174-1669
e-mail :chalong.t@niems.go.th

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000038742
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000010