ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

 

 
 
 
นางวนิชยา  ทองแนบ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
 เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600
เบอร์โทรศัพท์ : 081-783-1669
e-mail :wanichaya.t@niems.go.th
 
 
 
 
นางสาวกมลทิพย์ แซ่เล้า
ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600
เบอร์โทรศัพท์ : 089-036-1669
e-mail :kamonthip.s@niems.go.th
 
 
 
ดร.พิเชษฐ์  หนองช้าง
ผู้อำนวยการสำนักประสานการแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 085-684-1669
e-mail :phichet.n@niems.go.th
 
 
 
นางธัณณ์จิรา ธนาศิริธัชนันท์
ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ
 เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 085-488-1669
e-mail :thunjira.t@niems.go.th
 
 
นายสุรชัย ศิลาวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 089-026-1669
e-mail :surachai.s@niems.go.th
 
 
นางสาวศิริมา สังข์ทอง
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 084-457-1669
e-mail :sirima.s@niems.go.th
 
 
นายพรหมมินทร์ หอมหวล
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายการแพทย์ฉุกเฉิน
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 
e-mail :
 
 
 
นางสาวสุดารัตน์  นิราพาธ
ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์การ
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 089-019-1669
e-mail :sudarat.n@niems.go.th
 
 
 
นายอรรถพล  ถาน้อย
ผู้อำนวยการกลุ่มดิจิทัล
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 085-686-1669
e-mail :atthapon.t@niems.go.th
 
 
นางพิศมัย  พันธ์ครุฑ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาองค์การ
เบอร์ภายในสำนักงาน : 02-872-1600  
เบอร์โทรศัพท์ : 080-609-1669
e-mail : pissamai.p@niems.go.th
 
 
 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000001542
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000011