ศูนย์นเรนทร
ศูนย์นเรนทร

 

      

ศูนย์นเรนทร 

Narenthorn Center

 UCEP 

 

 

งานสาธารณภัย     

 

   

 

การปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
  • การนำส่งทางรถ
  • การนำส่งทางอากาศ
  • การนำส่งทางเรือ

 

    

 

ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รายงานต่างๆ     

 

 

 

 
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000000000
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000005