วีดีทัศน์ การแพทย์ฉุกเฉิน
 
View : 1040
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2560 10:37:21
View : 2635
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 30 พ.ค. 2559 11:32:17
สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
View : 205
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 8 ธ.ค. 2560 16:09:22
View : 200
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 12 ธ.ค. 2560 10:34:15
ทำอย่างไร !!! เมื่ออาหารติดคอ

ทำอย่างไร .....เมื่อสำลักอาหาร หรือสิ่งแปลกปลอมติดคอ

View : 313
วันที่ประกาศ :
View : 226
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 8 ธ.ค. 2560 16:11:07
View : 842
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 23 พ.ค. 2560 15:14:31
สำนัก : กลุ่มดิจิทัล
เพลงสดุดีจอมราชา

เนื้อเพลง สดุดีจอมราชา

คำร้อง วิเชียร ตันติพิมลพันธ์
ทำนอง/เรียบเรียง วิรัช อยู่ถาวร

ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรจอมราชัน
ธ อนันต์ปรีชาชาญ
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ
งามตระการสมขัตติยะไทย

อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง
แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาวชิราลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี

ถวายบังคมจอมราชา
พระบุญญาเกริกฟ้าไกล
ธ ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร
ศูนย์รวมใจชาวไทยสมัครสมาน

ถวายพระพรจอมราชัน
ธ อนันต์ปรีชาชาญ
ขอพระองค์ทรงเกษมสำราญ
งามตระการสมขัตติยะไทย

อุ่นไอรักจากฟ้าเรืองรอง
แสงทองส่องมา ไพร่ฟ้าต่างสดใส
มหาวชิราลงกรณ มิ่งขวัญปวงชนชาวไทย
เทิดไท้พระภูวไนย ถวายใจสดุดี
View : 107
วันที่ประกาศ :
วันที่แก้ไข : 26 ก.ค. 2561 11:24:19
1234
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์ โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553

[Login]

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)
เนื้อหาและรูปที่ปรากฎในเว็บไซต์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เพื่อสื่อสาร ส่งเสริมและสนับสุนนการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉิน
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้ที่ pr@niems.go.th โทรศัพท์ : 0-2872-1600

จำนวนผู้เข้าชมสะสม
000000165463
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้
000000000004