เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate
COVID-19 รู้เพื่อรอด
ข่าวเด่นการแพทย์ฉุกเฉิน
ข่าวภูมิภาค
ข่าวต่างประเทศ
ใครคือ EMT?
เปิดดู   428 08/04/2564 ● 
Humanitarian Networks and Partnerships Weeks 2021
เปิดดู   208 07/04/2564 ● 
ศูนย์ข้อมูลการศึกษาและฝึกอบรม
ศูนย์บริการวิชาการและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
สื่อความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน
ภาพกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม


ประกาศ จัดซื้อ จัดจ้าง
ผู้เข้าชม   3
22/06/2564
ผู้เข้าชม   6
18/06/2564
ผู้เข้าชม   13
16/06/2564
ผู้เข้าชม   10
16/06/2564
ประกาศ รับสมัคร
บริการออนไลน์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 35 ทั้งหมด 678040