เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่อง
D1669 รายงาน PRM
เปิดดู
280
เริ่มเมื่อ
2021-08-24 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-31 11:41:30
Countered: นัดตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์การแพทย์
เปิดดู
270
เริ่มเมื่อ
2021-08-02 13:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-08-31 11:41:30
พิจารณาผลปรพกวดราคาต่อลิขสิทธิ์ linux ครั้งที่ 2
เปิดดู
667
เริ่มเมื่อ
2021-07-09 10:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-01 10:31:32
ประชุมให้ข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน (Criteria Based Dispatch) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564
เปิดดู
289
เริ่มเมื่อ
2021-07-08 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-01 10:31:32
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร สพฉ. (Secretary General meet Staff : SMS) ครั้ง 4/2564
เปิดดู
584
เริ่มเมื่อ
2021-07-01 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-01 10:31:33
ตรวจสุขภาพประจำปี 2564
เปิดดู
743
เริ่มเมื่อ
2021-07-01 07:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-01 10:31:32
ตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ISO จากหน่วยงานภายนอก
เปิดดู
384
เริ่มเมื่อ
2020-11-30 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:52
ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมประจำปี วฉท ครั้งที่ 4 (แทนเลขาธิการ)
เปิดดู
386
เริ่มเมื่อ
2020-10-01 13:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:51
ประชุมระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2563
เปิดดู
393
เริ่มเมื่อ
2020-09-30 10:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 17:23:17
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร สพฉ. (Secretary General meet Staff : SMS) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เปิดดู
864
เริ่มเมื่อ
2020-09-29 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 17:23:17
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1299