เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่อง
ประชุมคณะทำงานวิชาการประจำห้องประชุมงาน World Safety
เปิดดู
390
เริ่มเมื่อ
2018-10-10 13:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14

เปิดดู
385
เริ่มเมื่อ
2018-10-10 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14
ประชุมคณะทำงานต้อนรับ
เปิดดู
388
เริ่มเมื่อ
2018-10-10 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14
ประชุมคณะทำงาน WS ทีมต้อนรับวิทยการฯ
เปิดดู
394
เริ่มเมื่อ
2018-10-09 10:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๑
เปิดดู
381
เริ่มเมื่อ
2018-10-09 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14
ประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ World Safety ครั้งที่ 9/2561 เช้า 601
เปิดดู
394
เริ่มเมื่อ
2018-10-05 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14
สัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานเลขาธิการ
เปิดดู
431
เริ่มเมื่อ
2018-10-05 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-16 16:50:14
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 906