เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่อง
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กรมเจ้าท่า กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
364
เริ่มเมื่อ
2020-08-03 07:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:49
ประชุมคณะกรรมการประเมินผลผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการตำแหน่งชำนาญการโดยวิธีพิเศษ
เปิดดู
334
เริ่มเมื่อ
2020-07-31 15:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมหารือเรื่อง ICON สำหรับการบริจาคหน้าเว็บไซต์
เปิดดู
337
เริ่มเมื่อ
2020-07-31 14:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร สพฉ. (Secretary General meet Staff : SMS) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เปิดดู
363
เริ่มเมื่อ
2020-07-31 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-21 09:16:54
ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ สพฉ. ครั้งที่ 2/2563
เปิดดู
333
เริ่มเมื่อ
2020-07-30 14:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกประเภทวิชาการโดยวิธีปกติ
เปิดดู
351
เริ่มเมื่อ
2020-07-30 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร สพฉ. (Secretary General meet Staff : SMS) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
เปิดดู
395
เริ่มเมื่อ
2020-07-29 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมหารือเรื่องโครงสร้างความปลอดภัยของห้องพยาบาลในรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2
เปิดดู
342
เริ่มเมื่อ
2020-07-24 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมหารือแนวปฏิบัติเรื่รองความปลอดภัยของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติการ
เปิดดู
354
เริ่มเมื่อ
2020-07-24 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
อบรมหลักสูตร Digital Transformation Program หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เปิดดู
359
เริ่มเมื่อ
2020-07-24 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 680