เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่อง
รายงานผลการดำเนินงานเพื่อประกอบการประเมินรอบที่ 1/2563
เปิดดู
360
เริ่มเมื่อ
2020-07-24 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมรายงานผลการดำเนินการเพื่อประเมินผล รอบที่ 1/2563
เปิดดู
346
เริ่มเมื่อ
2020-07-23 14:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมพัฒนาโครงร่างวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย “การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพของระบบการแพทย์ฉุกเฉินสู่ภาวะปกติใหม่ (EMS new normal)” วิพากษ์ concept pape
เปิดดู
344
เริ่มเมื่อ
2020-07-22 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-21 09:16:54
อบรมหลักสูตร Digital Transformation Program หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓
เปิดดู
351
เริ่มเมื่อ
2020-07-22 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติลงนามบันทึกความร่วมมือ ระหว่าง กรมเจ้าท่า กับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
เปิดดู
353
เริ่มเมื่อ
2020-07-22 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-13 08:54:57
ประชุมจัดทำคำบรรยายลักษณะงานและทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (สำนักวิจัยและพัฒนาวิชาการ)
เปิดดู
356
เริ่มเมื่อ
2020-07-17 13:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบ และรับเรื่องร้องเรียนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
เปิดดู
330
เริ่มเมื่อ
2020-07-17 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
ประชุมคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ครั้งที่ 3/2563 ในวันที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 602 ชั้น 6 สพฉ.
เปิดดู
351
เริ่มเมื่อ
2020-07-16 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
อบรมหลักสูตร Digital Transformation Program หลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนแปลงสู่องค์กรดิจิทัล สำหรับผู้บริหาร สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เปิดดู
352
เริ่มเมื่อ
2020-07-16 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
นำเสนอระบบโปรแกรมมะลิและ AI Ambulance กับบริษัททรูมูฟ
เปิดดู
336
เริ่มเมื่อ
2020-07-15 10:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-31 23:18:42
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 687