เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ปฏิทินกิจกรรม

เรื่อง
ตรวจประเมินรับรองระบบคุณภาพ ISO จากหน่วยงานภายนอก
เปิดดู
108
เริ่มเมื่อ
2020-11-30 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:52
ขอเชิญเป็นวิทยากรการประชุมประจำปี วฉท ครั้งที่ 4 (แทนเลขาธิการ)
เปิดดู
97
เริ่มเมื่อ
2020-10-01 13:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:51
ประชุมระบบดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานบุคคล ครั้งที่ 3/2563
เปิดดู
87
เริ่มเมื่อ
2020-09-30 10:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 17:23:17
ประชุมผู้บริหารพบบุคลากร สพฉ. (Secretary General meet Staff : SMS) ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
เปิดดู
113
เริ่มเมื่อ
2020-09-29 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 17:23:17
ประชุมระบบการบริหารงานบุคคล (เชิญ อ.เอก)
เปิดดู
89
เริ่มเมื่อ
2020-09-23 08:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-30 17:23:17
เรียนเชิญประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองบุคคลเพื่อเสนอชื่อให้เป็นผู้ได้รับเข็มเชิดชูเกียรติ ห้องประชุม 601
เปิดดู
99
เริ่มเมื่อ
2020-08-18 13:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:49
ประชุมคณะทำงานพัฒนาเกณฑ์การตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามลำดับความเร่งด่วนทางการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/63
เปิดดู
97
เริ่มเมื่อ
2020-08-14 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:49
ประชุมคณะอนุกรรมการศึกษเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการกู้ชีพฉุกเฉิน ครั้งที่ 9/2563
เปิดดู
104
เริ่มเมื่อ
2020-08-13 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:49
ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบริหารงานบุคคล ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓
เปิดดู
109
เริ่มเมื่อ
2020-08-11 09:00:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:49
คณะทำงานพัฒนาระบบปฏิบัติการอำนวยการระดับพื้นที่ครั้งที่2/2563
เปิดดู
101
เริ่มเมื่อ
2020-08-10 13:30:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-06 10:20:49
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 953