เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ตัวอย่าง ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงกลุ่มอาการนำ / การประเมินระดับความฉุกเฉิน / ผลการประเมิน จากกลุ่มอาการที่ ๑ - ๒๕ เป็น กลุ่มอาการที่ ๒๖ ในระบบโปรแกรมสนับสนุนวินิจฉัยการคัดแยกความเจ็บป่วยฉุกเฉินของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้

 

กรุณากดดาวโหลด เท่านั้น เนื่องจากไฟล์เอกสารไม่สามารถ View ได้

สร้างเมื่อ : 2022-11-03 14:50:29
ผู้ชม : 343
Download : 129
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 343