เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การประชุม เสวนาทิศทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน “UCEP : Challenges for The Future” วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖

การประชุม เสวนาทิศทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน “UCEP : Challenges for The Future”
วันเสาร์ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม Diamond Ballroom ชั้น ๔ โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี

 ปาฐกถาพิเศษ ทิศทางการคุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉิน UCEP : Challenges for The Future”    เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  ดาวน์โหลดเอกสาร

    ภาคประชาชน ความต้องการ “สิทธิ และการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน” ด้านประชาชน          
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค (สภาผู้บริโภค) ดาวน์โหลดเอกสาร

    ภาคภาคีเครือข่าย นโยบายทิศทาง “สิทธิ และการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน” สู่อนาคต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ดาวน์โหลดเอกสาร
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร

    ชี้แจงการพัฒนาโปรแกรมประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน (Emergency Pre-Authorization Program : PA)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดาวน์โหลดเอกสาร
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร

สร้างเมื่อ : 2023-04-07 10:15:33
ผู้ชม : 719
Download : 0
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 719