เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทางทะเล รุ่นที่ 2

หมายเหตุ : ทีมงาน สพฉ. ได้สำรองที่พักให้แก่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการฝึกอบรมเรียบร้อยแล้ว  ณ  โรงแรมอ่าวนาง วิลล่า รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อให้สะดวกในการฝึกอบรมจึงขอให้ทุกท่านพักที่เดียวกัน โดยผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจะต้องเป็นผู้ชำระค่าที่พักด้วยตัวท่านเอง หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ นางสาวเนาวนิต ยิ้มวัน (คุณเจี๊ยบ)

สร้างเมื่อ : 2023-08-24 07:25:58
ผู้ชม : 1291
Download : 0
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1291