เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ประกาศ

เรื่อง
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อครูผู้สอนหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ผู้ชม
168
สร้างเมื่อ
2022-10-06 10:26:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-06 10:23:31
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการอำนวยการอยู่ก่อนและยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลใช้บังคับ
ผู้ชม
1896
สร้างเมื่อ
2022-09-29 07:48:45
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-10-02 07:49:46
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการ บริบาล กลุ่มอาการที่ ๒๖ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ( Coronavirus Disease 2019 ( COVID - 19 ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
2384
สร้างเมื่อ
2022-09-30 16:39:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-09-30 16:41:59
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๖๕
ผู้ชม
1282
สร้างเมื่อ
2022-07-19 21:20:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-19 21:20:52
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรครูผู้สอนการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล ค่าดำเนินการออกใบรับรองผลการ ฝึกอบรม และค่าดำเนินการลงทะเบียนฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอนการขับรถบริการการแพทย์ พ.ศ. 2565
ผู้ชม
322
สร้างเมื่อ
2022-07-07 11:13:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-07 11:12:23
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อหน่วยปฏิบัติการแพทย์ระดับพื้นฐาน และระดับสูงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ก่อนและยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ ในขณะที่ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ.๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ
ผู้ชม
6553
สร้างเมื่อ
2022-07-05 09:50:09
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-07-05 09:50:43
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ พ.ศ. 2565
ผู้ชม
370
สร้างเมื่อ
2022-06-22 10:29:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-22 10:28:50
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อตำบล/ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2565
ผู้ชม
1106
สร้างเมื่อ
2022-06-16 10:19:57
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-16 10:20:35
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อตำบล/ท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินให้มีคุณภาพ ประจำปี 2564
ผู้ชม
1012
สร้างเมื่อ
2022-06-16 10:19:24
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-06-16 10:19:25
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อครูผู้สอนหลักสูตรการขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ผู้ชม
218
สร้างเมื่อ
2022-06-13 08:41:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-11-04 12:26:44
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 6168