เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

แผ่นพับ/โปสเตอร์/ป้าย

เรื่อง
เจ็บป่วยฉกเฉิน อยากรอดชีวิต
ผู้ชม
5700
สร้างเมื่อ
2020-02-05 13:47:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-05 13:50:52
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่องAED
ผู้ชม
5492
สร้างเมื่อ
2020-02-05 13:37:48
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-05 13:44:56
คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน
ผู้ชม
2961
สร้างเมื่อ
2020-02-05 13:35:17
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-02-05 13:36:24
ป้ายประชาสัมพันธ์ 1669 ทางหลวง
ผู้ชม
1449
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:30:43
Masscot 4
ผู้ชม
2579
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:31:08
Masscot 3
ผู้ชม
4357
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:31:29
Masscot 2
ผู้ชม
1138
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:31:45
Masscot 1
ผู้ชม
2983
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:31:56
แผ่นพับ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน /สำหรับประชาชน
ผู้ชม
3219
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:32:06
แผ่นพับ การปฐมพยาบาล /สำหรับประชาชน
ผู้ชม
3016
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-12 22:32:17
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 3427