เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข้อบังคับ

เรื่อง
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วย การใช้เข็มเชิดชูเกียรติ พ.ศ. ๒๕๕๓
ผู้ชม
253
สร้างเมื่อ
2020-10-02 10:31:00
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-02 10:36:34
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินว่าด้วยการให้ประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ (๑ ปี) พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
284
สร้างเมื่อ
2020-09-09 14:40:29
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-09-09 14:41:47
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการกำหนดผู้ปฏิบัติการ การรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ. ๒๕๖๓
ผู้ชม
723
สร้างเมื่อ
2020-05-13 09:30:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-28 11:06:18
ข้อบังคับคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ว่าด้วยการับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฎิบัตการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม พ.ศ.๒๕๕๔
ผู้ชม
660
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2012-01-10 13:25:56
ข้อกำหนดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่อง กำหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นและเครื่องหมายแสดงลักษณะของรถฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๓)
ผู้ชม
3694
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-13 12:32:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 4 ทั้งหมด 3578