เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

เรื่อง
จัดประชุมเสวนาทิศทางการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉิน “UCEP : Challenges for The Future” และฟังความเห็นจากประชาชนและหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
137
สร้างเมื่อ
2023-04-21 12:17:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-24 15:28:29
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง กองทัพอากาศและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ประสบภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างเท่าเทียม และมีคุณภาพมาตรฐาน
ผู้ชม
195
สร้างเมื่อ
2023-03-29 20:07:10
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-29 20:08:34
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และท้องถิ่นจังหวัด เรื่องการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี
ผู้ชม
184
สร้างเมื่อ
2023-03-29 19:57:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-29 19:58:36
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกรมอนามัย เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาระบบ “สุขภาพดีวิถีไทยใหม่ สร้างไทย สร้างชาติ”
ผู้ชม
150
สร้างเมื่อ
2023-03-29 19:44:25
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-29 19:48:24
พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ว่าด้วยการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทางทะเล
ผู้ชม
166
สร้างเมื่อ
2023-03-29 18:41:56
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-29 18:46:59
จัดการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 “การวิจัยและนวัตกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน” National EMS Forum 2022 : Research and Innovation on Emergency Medicine
ผู้ชม
137
สร้างเมื่อ
2023-03-29 16:17:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-03-29 16:28:29
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1521