เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คำสั่ง

เรื่อง
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่องแต่งตั้งผู้อำนวยการฝึกอบรม และครูสอนการฝึก
ผู้ชม
114
สร้างเมื่อ
2020-05-24 09:37:07
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-05-24 09:37:36
คำสั่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ที่ ๔๓/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและหลักสูตรการศึกษาหรือฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการและการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
ผู้ชม
296
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-30 09:08:27
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่๔๗๕/๒๕๕๔ เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
184
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-30 09:04:07
คำสั่ง กพฉ.ที่ ๒๕/๒๕๕๑ เรื่อง แต่งตั้งเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
161
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
คำสั่งคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ ๑/๒๕๕๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ผู้ชม
188
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่๑๙๗๐/๒๕๕๒เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่๓๐พฤศจิกายน๒๕๕๒
ผู้ชม
147
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ ๖๗๐/๒๕๕๑ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
ผู้ชม
196
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 7 ทั้งหมด 1625