เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

เรื่อง
รายงานการรับรองคลื่นวิทยุการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
402
สร้างเมื่อ
2023-04-21 13:29:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-21 13:30:12
รายงานการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
458
สร้างเมื่อ
2023-04-21 13:24:52
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-21 13:25:39
รายงานการขึ้นทะเบียนหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
377
สร้างเมื่อ
2023-04-21 13:27:55
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-21 13:28:38
รายงานการต่ออายุประกาศนียบัตรและให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้ปฏิบัติการ
ผู้ชม
298
สร้างเมื่อ
2023-04-21 13:23:12
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2023-04-21 13:24:18
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 2422