เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เรื่อง
มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 8 มีนาคม 2565 (UCEP Plus)
ผู้ชม
1127
สร้างเมื่อ
2022-03-16 16:13:32
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2022-03-16 16:12:20
พระราชกฤษฎีกากำหนดให้สาขาฉุกเฉินการแพทย์เป็นสาขาการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ชม
1314
สร้างเมื่อ
2021-07-14 09:24:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-07-14 09:28:25
กฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
ผู้ชม
1658
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-04-20 14:03:39
แผนผังแสดงขั้นตอนการเลือกผู้แทนองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
714
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-13 12:31:14
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ สำหรับให้บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ตามทะเบียนเลขที่ บ๔๗๙๕๖
ผู้ชม
1086
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2011-06-13 12:32:05
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 4312