เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยานภาคใต้ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง 2563)
ผู้ชม
1984
สร้างเมื่อ
2020-12-28 10:08:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-11 15:13:37
คู่มือการดำเนินงานแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่
ผู้ชม
1512
สร้างเมื่อ
2020-12-17 10:53:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-17 10:56:48
แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่
ผู้ชม
1256
สร้างเมื่อ
2020-12-17 10:49:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-17 10:51:11
การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกาย
ผู้ชม
1017
สร้างเมื่อ
2020-10-28 09:22:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-28 09:26:37
การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกายสำหรับประชาชน
ผู้ชม
1166
สร้างเมื่อ
2020-10-14 15:54:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-14 15:56:32
แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยปฏฺิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับต้นและระดับพื้นฐาน
ผู้ชม
4199
สร้างเมื่อ
2020-09-03 14:58:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-07 13:19:21
แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยปฏฺิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูง
ผู้ชม
3074
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-07 13:19:09
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้ชม
6326
สร้างเมื่อ
2020-08-24 14:35:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-24 14:36:42
คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ผู้ชม
3650
สร้างเมื่อ
2020-07-08 10:15:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 10:16:16
หลักการใส่ PPE เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
ผู้ชม
1693
สร้างเมื่อ
2020-03-26 13:26:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 13:34:40
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 11 ทั้งหมด 19670