เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
เกณฑ์วิธีและแนวปฏิบัติ ตามคําสั่งการแพทย์ และการอํานวยการ สําหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.2564
ผู้ชม
3208
สร้างเมื่อ
2021-11-10 15:16:31
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 14:53:36
เกณฑ์วิธีและแนวปฏิบัติ ตามคำสั่งการแพทย์และการอำนวยการ สำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน เขตสุขภาพที่ 8 พ.ศ. 2564
ผู้ชม
4559
สร้างเมื่อ
2021-11-10 15:14:01
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-11-10 14:51:27
คู่มือมาตฐานรถพยาบาล กระบวนการปฏิบัติงานเพื่อส่งต่อผู้ป่วยให้ปลอดภัย
ผู้ชม
5250
สร้างเมื่อ
2020-12-28 13:41:49
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-28 13:50:12
คู่มือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยด้วยอากาศยานภาคใต้ พ.ศ.2561 (ฉบับปรับปรุง 2563)
ผู้ชม
2457
สร้างเมื่อ
2020-12-28 10:08:11
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2021-01-11 15:13:37
คู่มือการดำเนินงานแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่
ผู้ชม
2161
สร้างเมื่อ
2020-12-17 10:53:14
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-17 10:56:48
แนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตสุขภาพจิตแบบไร้รอยต่อและบูรณาการในพื้นที่
ผู้ชม
1916
สร้างเมื่อ
2020-12-17 10:49:42
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-17 10:51:11
การป้องกันการบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกาย
ผู้ชม
1270
สร้างเมื่อ
2020-10-28 09:22:53
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-28 09:26:37
การป้องกันการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการออกกำลังกายสำหรับประชาชน
ผู้ชม
1699
สร้างเมื่อ
2020-10-14 15:54:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-14 15:56:32
แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยปฏฺิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับต้นและระดับพื้นฐาน
ผู้ชม
5506
สร้างเมื่อ
2020-09-03 14:58:18
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-07 13:19:21
แนวปฏิบัติสำหรับหน่วยปฏฺิบัติการประเภทปฏิบัติการแพทย์ ระดับสูง
ผู้ชม
4028
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-10-07 13:19:09
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 41 ทั้งหมด 27095