เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
Q&A แนวทางการตอบคำถาม COVID-19 กรณีสายด่วน 02-8721669
ผู้ชม
1299
สร้างเมื่อ
2020-03-25 09:34:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-25 09:35:44
การอำนวยการทั่วไปในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ
ผู้ชม
5018
สร้างเมื่อ
2020-03-12 16:17:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 14:44:51
คู่มือการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล
ผู้ชม
1500
สร้างเมื่อ
2019-12-04 12:35:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-04 12:35:32
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
1797
สร้างเมื่อ
2019-08-26 10:09:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-12 10:43:51
การดำเนินการและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
4072
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-11-12 10:05:53
คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับชุดปฏิบัติการทุกระดับ
ผู้ชม
9261
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-07-04 10:23:45
โรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับภาวะอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ
ผู้ชม
2062
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-22 15:01:19
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล
ผู้ชม
1755
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-22 14:57:17
คู่มือ การใช้เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
ผู้ชม
1442
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-22 11:26:44
เครื่องมือประเมินศักยภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด
ผู้ชม
1094
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-25 09:10:45
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 15105