เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน
ผู้ชม
7504
สร้างเมื่อ
2020-08-24 14:35:54
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-08-24 14:36:42
คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน
ผู้ชม
4997
สร้างเมื่อ
2020-07-08 10:15:39
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-08 10:16:16
หลักการใส่ PPE เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19
ผู้ชม
2083
สร้างเมื่อ
2020-03-26 13:26:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 13:34:40
Q&A แนวทางการตอบคำถาม COVID-19 กรณีสายด่วน 02-8721669
ผู้ชม
1470
สร้างเมื่อ
2020-03-25 09:34:50
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-25 09:35:44
การอำนวยการทั่วไปในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เกณฑ์มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ
ผู้ชม
6224
สร้างเมื่อ
2020-03-12 16:17:04
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-03-26 14:44:51
คู่มือการอบรมหลักสูตรการช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ห่างไกล
ผู้ชม
1784
สร้างเมื่อ
2019-12-04 12:35:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-04 12:35:32
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
2000
สร้างเมื่อ
2019-08-26 10:09:06
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-09-12 10:43:51
การดำเนินการและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
4900
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-11-12 10:05:53
คู่มือปฏิบัติการฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลสำหรับชุดปฏิบัติการทุกระดับ
ผู้ชม
10960
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-07-04 10:23:45
โรงพยาบาลเตรียมพร้อมรับภาวะอุบัติภัยหมู่และภัยพิบัติ
ผู้ชม
2499
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-05-22 15:01:19
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 20363