เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือการซักประวัติผู้ป่วยต่างชาติ Foreign Patient's Information Handbook (English/Chinese/Burmese/Malayan/Japanese)
ผู้ชม
2917
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-29 11:06:40
1669 แจ้งเหตุทุ่นระเบิด
ผู้ชม
808
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-07 13:44:04
รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2559
ผู้ชม
1662
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-07 13:44:25
การแพทย์ฉุกเฉินไทยรายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2559
ผู้ชม
1865
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-06-15 09:07:42
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
1056
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-02-23 16:33:34
คู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง เอ อี ดี
ผู้ชม
2484
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-12-20 14:29:50
คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ผู้ชม
3904
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-06-10 15:39:26
ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558
ผู้ชม
1535
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-03-29 10:32:50
รายงานอุบัติเหตุรถพยาบาลในประเทศไทย
ผู้ชม
1378
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-02-23 09:42:34
รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2558
ผู้ชม
1087
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-12-28 15:03:52
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 15363