เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือสำหรับประชาชนในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นด้วยเครื่อง เอ อี ดี
ผู้ชม
2056
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-12-20 14:29:50
คู่มือ ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับการจัดการในภาวะสาธารณภัย/ภัยพิบัติ
ผู้ชม
3227
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-06-10 15:39:26
ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2558
ผู้ชม
915
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-03-29 10:32:50
รายงานอุบัติเหตุรถพยาบาลในประเทศไทย
ผู้ชม
1084
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-02-23 09:42:34
รายงานผลการประเมินคุณภาพและตรวจสอบชดเชยค่าบริการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (Audit) ปี 2558
ผู้ชม
556
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-12-28 15:03:52
คู่มือแนวทางปฎิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1
ผู้ชม
825
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-20 11:53:38
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน เล่มที่ 2
ผู้ชม
675
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-12 09:29:02
ก้าวย่างการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสู่การจัดการตนเอง
ผู้ชม
481
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-09 14:26:44
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทะเล
ผู้ชม
1751
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-05-14 16:04:40
ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ปี 2557
ผู้ชม
650
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-03-29 12:08:38
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 11730