เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือแนวทางปฎิบัติการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เขตบริการสุขภาพที่ 1
ผู้ชม
1223
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-20 11:53:38
พลังท้องถิ่นไทยกับการแพทย์ฉุกเฉิน เล่มที่ 2
ผู้ชม
864
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-12 09:29:02
ก้าวย่างการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นไทยสู่การจัดการตนเอง
ผู้ชม
615
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-09 14:26:44
คู่มือแนวทางการปฏิบัติการฉุกเฉินทางน้ำและทะเล
ผู้ชม
2387
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-05-14 16:04:40
ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ปี 2557
ผู้ชม
1157
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-03-29 12:08:38
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด
ผู้ชม
6879
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-03-30 15:27:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรหลัก การฝึกอบรมช่วยอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ชม
860
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-02-19 15:52:41
คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
ผู้ชม
1365
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-02-18 11:51:19
คู่มือแนวทางการเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้ชม
582
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-01-21 14:18:19
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน Prevention
ผู้ชม
3174
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 13:10:54
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604 Email : saraban@niems.go.th
88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
saraban@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 10934