เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
ช่องว่างการแพทย์ฉุกเฉินไทย รายงานสถานการณ์ระบบการแพทย์ฉุกเฉินไทย ปี 2557
ผู้ชม
706
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-03-29 12:08:38
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด
ผู้ชม
5694
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-03-30 15:27:07
ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เรื่อง หลักสูตรหลัก การฝึกอบรมช่วยอำนวยการ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผู้ชม
712
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-02-19 15:52:41
คู่มือบริหารงานวิจัย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ฉบับที่ ๒
ผู้ชม
1209
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-02-18 11:51:19
คู่มือแนวทางการเสนอคณะรัฐมนตรี
ผู้ชม
462
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-01-21 14:18:19
แนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของรถพยาบาลฉุกเฉิน Prevention
ผู้ชม
2432
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 13:10:54
แนวปฏิบัติด้านความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Safety
ผู้ชม
1117
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 12:11:49
แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและตอบสนองด้านสาธารณภัยระดับโรงพยาบาล (Disaster)
ผู้ชม
749
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 12:05:21
การปฏิบัติการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างสถานพยาบาล Interfacility Patient Transfer
ผู้ชม
3327
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 11:59:35
สรุปภาพรวมการจัดทำมาตรฐาน หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Overview of Emergency Midical Operational Standard, Principle, Criterria and Protocols
ผู้ชม
1269
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2014-12-08 11:56:33
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 14 ทั้งหมด 8668