เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
แนวทางการจ่ายเงินเพื่อการสนับสนุนการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปี 2556
ผู้ชม
598
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-11 16:01:07
เกณฑ์การปฏิบัติการแพทย์ของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งแพทย์และการอำนวยการ Emergency Medical Protocol Under Medical Direction
ผู้ชม
3138
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-11 10:07:55
เกณฑ์วิธีการคัดแยกและจัดลำดับการจ่ายงานบริบาลผู้ป่วยฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ.กำหนด พ.ศ. 2556
ผู้ชม
7903
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2015-10-14 11:26:59
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน และจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด
ผู้ชม
1126
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-11 10:10:10
เกณฑ์การคัดแยกและ บริบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ชม
1797
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-05-26 08:40:54
เกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วย ณ ห้องฉุกเฉิน
ผู้ชม
869
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-05-23 18:33:33
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 1
ผู้ชม
5878
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-12-01 14:20:54
การศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินในกลุ่มประเทศอาเซียน
ผู้ชม
596
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 13:41:29
การดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้ชม
884
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 09:57:15
แนวปฏิบัติสำหรับการพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เสนอตัวอย่างแนวปฏิบัติเพื่อพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่ได้นำเสนอในการประชุมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยกระบวนการสร้างและการจัดการความรู้
ผู้ชม
466
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-26 16:19:38
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 3 ทั้งหมด 3432