เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

คู่มือ / แนวทาง / มาตรฐาน

เรื่อง
คู่มือการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ชม
928
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 09:59:31
แนวทางการปฏิบัติ การส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยอากาศยาน (Aeromedical Transportation Guideline)
ผู้ชม
678
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 10:00:23
แนวทางการจ่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2553-2555
ผู้ชม
496
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 13:39:03
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัย คู่มือการเขียนรายงานวิจัยนี้ จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดทำขึ้นเพื่อให้การเสนอรายงานวิจัยเป็นมาตรฐานเดียวกันสำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก วช. ซึ่งนักวิจัยทั่วไป โดยเฉพาะนักวิจัยหน้าใหม่ สามารถใช้เป็นแนวทางการเขียนรายงานการวิจัยได้เช่นกัน
ผู้ชม
1850
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-02-26 16:06:08
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 1101