เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

สื่อประชาสัมพันธ์

เรื่อง
สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
ผู้ชม
82
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-04-09 09:51:47
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
ผู้ชม
173
สร้างเมื่อ
2019-10-16 11:43:33
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-12-06 16:21:33
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
ผู้ชม
309
สร้างเมื่อ
2019-10-16 11:42:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-16 11:43:21
เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร.1669
ผู้ชม
544
สร้างเมื่อ
2019-10-16 11:38:58
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-16 11:40:38
ปฏิทินสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ประจำปี 2559
ผู้ชม
187
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2016-01-04 10:23:58
ระบบปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
ผู้ชม
590
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-11-05 14:01:12
Art ออกแบบซองยา
ผู้ชม
146
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-07-15 10:23:13
เป็นนโยบายการประชาสัมพันธ์สายด่วน
ผู้ชม
168
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-10-30 10:08:24
การปฏิบัติตัวในภาวะฉุกเฉิน
ผู้ชม
214
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2013-03-04 14:38:05
Wallpaper EMS
ผู้ชม
615
สร้างเมื่อ
2019-10-07 13:24:16
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-10-07 13:29:52
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 5 ทั้งหมด 3090