เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

UCEP

เรื่อง
หนังสือกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : แนวทางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข กรณีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน
ผู้ชม
633
สร้างเมื่อ
2020-12-23 10:16:21
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-12-23 10:17:36
เกณฑ์การประเมินคัดแยกระดับความฉุกเฉิน (PA) Emergency Pre-Authorization
ผู้ชม
1810
สร้างเมื่อ
2020-07-02 13:36:19
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-07-02 13:37:30
คู่มือการใช้งานโปรแกรม Emergency Pre-Authorization
ผู้ชม
1009
สร้างเมื่อ
2020-06-16 09:45:44
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2020-06-16 13:48:38
เอกสารประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครบรอบ 2 ปี "เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่" UCEP
ผู้ชม
1349
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-06-14 11:00:33
รายงานฉบับสมบูรณ์ไครงการประเมินความพร้อมของสถานพยาบาลภาครัฐในนโยบาย
ผู้ชม
470
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-04-25 13:26:15
แนวทางการปฎิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายค่าบริการสาธารณสุข
ผู้ชม
1023
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 12:56:45
ประกาศ สธ การจัดตั้งศูนย์รับ-ส่งกลับ
ผู้ชม
447
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-03-07 12:02:32
ผลการวิจัยโครงการ ติดตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่ (UCEP)
ผู้ชม
750
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-11-15 09:13:50
เอกสารประกอบการประชุม UCEP
ผู้ชม
902
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-10-05 09:58:10
ผลการวิจัย โครงการติดตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิ์ทุกที่ (UCEP)
ผู้ชม
669
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2018-06-25 08:50:48
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
niem1669@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 4708