เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

UCEP

เรื่อง
หนังสือ แสดงเจตจำนงเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
ผู้ชม
1148
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-04 15:02:18
หนังสือ ยินยอมเปิดเผยข้อมูลผู้ป่วย
ผู้ชม
1232
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2019-01-04 15:04:31
คู่มือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินและจัดลำดับการบริบาล ณ ห้องฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. กำหนด
ผู้ชม
1593
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-06-12 15:56:05
พระราชบัญญัติ สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4)
ผู้ชม
266
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-19 14:00:07
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกําหนดค่าใช้จ่ายในการดําเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต
ผู้ชม
1328
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-10 21:42:11
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการช่วยเหลือเยียวยาแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน การระดมทรัพยากรและมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเยียวยา และการจัดให้มีการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่น
ผู้ชม
905
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-10 21:39:42
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กําหนดผู้ป่วยฉุกเฉิน
ผู้ชม
549
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-10 21:38:19
6 อาการฉุกเฉินวิกฤติที่ส่งผลชีวิตและอวัยวะสำคัญ
ผู้ชม
397
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-03 14:08:02
ข้อควรรู้ก่อนการใช้สิทธิ์ UCEP รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี 72 ช.ม.
ผู้ชม
484
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-03 13:46:29
คู่มือการใช้งานระบบ Emergency Preauthorize
ผู้ชม
326
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-11 16:31:35
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 1 ทั้งหมด 1469