เข้าสู่ระบบ  ขนาดตัวอักษร  ก   ก   ก  | แสดงผล  C   C   C  | EN TH | Translate

UCEP

เรื่อง
ข้อควรรู้ก่อนการใช้สิทธิ์ UCEP รักษาผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตฟรี 72 ช.ม.
ผู้ชม
658
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-03 13:46:29
คู่มือการใช้งานระบบ Emergency Preauthorize
ผู้ชม
402
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-05-11 16:31:35
บัญชีและอัตราค่าใช้จ่ายแนบท้าย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกำหนดค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต เจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤต มีสิทธิทุกที่
ผู้ชม
3010
สร้างเมื่อ

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
2017-04-03 12:24:46
สัญลักษณ์นี้จดลิขสิทธิ์โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ปี พ.ศ.2553
เนื้อหาและรูปที่ปรากฏในเว็บไซต์ของสถาบันฯ เพื่อสื่อสาร ส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
Copyright © NIEM - สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.) 2019

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ)

88/40 หมู่ที่ 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา
สาธารณสุขซอย 6 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ 0-2872-1600 โทรสาร 028721604
pr@niems.go.th 0-2872-1600 niem1669 1669NIEM NIEMS_1669 @niem1669
ปริมาณการเข้าชม วันนี้ 2 ทั้งหมด 651